9 apr

Miljöpolicy – Eskilstuna Näringsliv 2022

Eskilstuna kommun arbetar för en klimatneutral kommunkoncern och den nya klimatplanen som arbetas fram siktar på ett klimatpositivt Eskilstuna 2045. Miljö- och klimatsmart är ett av de strategiska målen för hela kommunkoncernen som innebär låg klimatpåverkan, att luft, vatten och mark skyddas från föroreningar och en natur med bevarad mångfald. Som ekokommun och klimatkommun är Eskilstuna ledande i arbetet med en grön omställning. Eskilstuna kommun och dess bolag har flera gånger fått utmärkelser för sitt miljöarbete.

  • Eskilstuna Näringsliv 2022 ”EN22” miljödiplomeras enligt Svensk Miljöbas kravstandard för Event. Samarbetspartners och medverkande aktörer ska följa de riktlinjer som eventet ställt i sin diplomering.
  • EN22 ska aktivt arbeta för att skapa rätt förutsättningar så att besökarna kan agera miljömedvetet. Det ska finnas tydliga anslag om källsortering och information om EN22:s miljöarbete kommuniceras via EN:s hemsida, trycksaker och sociala medier.
  • Tittare och partners till EN22 ska inspireras till en hållbar livsstil.
  • Ekologiska livsmedelsprodukter och förbrukningsvaror ska premieras. Kaffe som serveras ska vara ekologiskt och rättvisemärkt eller likvärdigt. Minst en vegetarisk rätt ska finnas på menyn. Av menyn ska minst 30% bestå av miljömärkta livsmedel.
  • El som förbrukas ska vara grön el.
  • Mängden avfall ska minimeras och icke återvinningsbara produkter undvikas. Eventets samarbetspartners kan till exempel välja bort engångsmaterial och undvika att dela ut reklamblad.
  • Allt avfall som uppkommer under eventet ska källsorteras.
  • Besökaren ska upplysas och uppmuntras om att färdas kollektivt och med miljövänligare transportmedel. Arrangören ska aktivt verka för att besökaren tar sig till och från på bästa sätt ur miljösynpunkt, ex: samåka, tåg, cykel, miljötaxi etc.

 

Miljödiplomeringen är genomförd med hjälp av vår miljöpartner Eskilstuna Energi & Miljö!

Dela inlägget: