Kriterier

Det finns speciella kriterier som de nominerade måste uppfylla för att kunna vinna. Kriterierna är olika för de olika kategorierna, enligt nedan.

ÅRETS NYFÖRETAGARE

  • Företagets affärsidé är utvecklingsbar och har en plan för fortsatt utveckling.
  • Företagaren har byggt upp ett fungerande kontaktnät.
  • Företaget ska ha startats under de senaste tre åren och bör ha ett färdigt årsbokslut.

ÅRETS INNOVATÖR

Person boende eller arbetande i Eskilstuna som:

  • Påvisat stort intresse och kunskap för innovationsprocesser.
  • Utvecklat minst en egen idé till innovation och/eller
  • Utvecklat ett företag till att bli framgångsrikt genom innovationsfokus.

ÅRETS MARKNADSFÖRARE

Syftet med tävlingen. Årets marknadsprofiler är att stimulera och belöna skickliga marknadsföringsinsatser i Eskilstuna kommun. Tävlingen ska också öka erfarenhetsutbytet kring problem, möjligheter och frågeställningar som hör ihop med begreppet marknadsföring. Syftet är likaså att hos allmänheten ge ökad insikt och förståelse för att marknadsföring är ett viktigt led i strävan att utveckla alla typer av företagsamheter och organisationer, samt därmed skapa trygga förhållanden för anställda och andra intressenter.

De tävlande ska under året ha genomfört dokumenterat skickliga marknadsföringsinsatser. Juryn utser Årets marknadsprofil som kan vara ett specifikt projekt, en person, företag eller organisation. Gemensamt för alla är att de framgångsrikt har profilerat sig lokalt och bidragit till positiva effekter för Eskilstuna.

ÅRETS FÖRETAGARE

Äga & Driva
Inneha ett betydande ägande av företaget. Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild
Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare. Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation
Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras. Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Lönsamhet & Tillväxt
Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

ÅRETS LEDARE

Priset är instiftat av Handelskammaren Mälardalen i syfte att uppmärksamma en företagsledare i Eskilstuna. Priset delas ut till en person i ledande ställning i ett företag med betydande verksamhet i Eskilstuna kommun.

Juryn består av representanter från Handelskammaren Mälardalens lokala styrelse i Eskilstuna/Strängnäs.

Årets ledare har:

  • Genom sitt ledarskap bidragit positivt till företagets ekonomiska utveckling
  • Genom sitt ledarskap bidragit till att företaget är en attraktiv arbetsgivare som aktivt uppmuntrar engagemang bland medarbetarna
  • Genom sitt ledarskap är ett föredöme och en inspiration för andra företagsledare i sin egen bransch och i övriga näringslivet
  • Visar provar på ett hållbart ledarskap där jämlikhet och mångfald är en naturlig del av värdegrunden